Wanneer kindercoaching?

Wanneer kindercoaching?

Elk kind ontwikkelt zich. Maar soms kan het even niet lekker in zijn vel zitten, over hoofd- of buikpijn klagen of anders reageren dan voorheen. Het kan ook zijn dat er iets ingrijpends in het leven van het kind is gebeurd. In deze situaties heeft het kind vaak net dat extra zetje nodig. U kunt dan contact met mij opnemen. Na een intake-gesprek kunnen we kijken wat er aan de hand is en wat ik voor u en uw kind kan betekenen.

Kinderpraktijk 'de Schommel' is er voor alle vragen die ouders, kinderen en pubers hebben tijdens het opgroeien. Het kan gaan om gedragsproblemen, emotionele problemen, leerproblemen en andere opvoedvragen. De ouders worden altijd in het proces betrokken. Hoe en in welke mate is afhankelijk van de situatie.

Eigen kracht

De 'behandeling' is praktisch, kortdurend ( vaak 1 tot 3 afspraken ) en toekomstgericht en gaat uit van de eigen kracht van het kind en de ouders. Ik kijk meestal niet naar de oorzaak van de problemen, maar ik kijk naar welke behoefte het kind heeft en wat het kind kan leren om beter met bepaalde situaties om te gaan. Uitgangspunt is altijd : "Wat werkt wel voor dit kind en deze ouders?" Het doel van de coaching is ondersteuning bieden aan ouders en kind en begeleiden naar verandering en verbetering.