Hoe ziet de behandeling eruit?

STAPPENPLAN

Kindercoaching verloopt altijd via de volgende stappen:

1. Kennismaking

Tijdens een vrijblijvend gesprek bekijken we samen (nog zonder je kind) of kindercoaching geschikt is. Vervolgens maken we een afspraak voor een intakegesprek en ontvang je de behandelovereenkomst en het intakeformulier per mail.

2. Intake

Hierna volgt een tweede gesprek waarbij je kind aanwezig is. Aan de hand van het intakeformulier bespreken we uitgebreid wat er aan de hand is en waar jij en je kind hulp bij willen. Ook wordt er een afspraak gemaakt voor een aantal coachingssessies.

3. Onderzoek

Tijdens de eerste 3 tot 5 sessies onderzoekt en verheldert de kindercoach het probleem. Ook wordt gewerkt aan de vertrouwensband tussen coach en kind die onmisbaar is voor de behandeling. Pas als je kind zich veilig voelt, gaat het zich uiten.

4. Behandeling

Na een oudergesprek waarin de kindercoach de observaties met je doorneemt start de behandeling. Deze fase duurt gemiddeld 5 tot 10 sessies. Doel is je kind te leren vertrouwen op zijn of haar eigen kracht, mogelijkheden en kwaliteiten.

5. Afronding

Wanneer je kind zich weer goed voelt en controle heeft over het probleem ronden we de behandeling op een leuke manier af. Ook vindt er met de ouder(s) een evaluatiegesprek plaats en geeft de kindercoach adviezen voor de toekomst.

DUUR CONSULT

In de meeste gevallen vinden de sessies alleen met je kind plaats, in de praktijk van kinderpraktijk de Schommel. Iedere behandeling duurt 45 minuten en wordt afgesloten met een kort gesprekje met de ouder(s).

AANTAL BEHANDELINGEN

Het aantal sessies dat je kind nodig heeft is vooraf moeilijk te bepalen. Dat hangt af van de problematiek, de bereidheid om te veranderen en de betrokkenheid van de ouders. We streven er altijd naar om de behandeling zo kort mogelijk te laten duren.